Children of God

Worship Leader: Kristopher Kraakmo

Victor and Kris Kraakmo, ”Fairest Lord Jesus”

Speaker: Tim Johnson, “Children of God”

Sermon Text: 1 John 3:1-3

11-06-2022 Sermon Notes PDF